VAY THEO SIM VIETTEL

ĐIỀU KIỆN VAY THEO SIM VIETTEL

  • Độ tuổi vay từ 20 – 60 tuổi
  • Thu nhập hàng tháng trên 4 triệu đồng (Tổng thu nhập)
  • Có Sim Viettel sử dụng trên 1 năm