VAY THEO SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

VAY THEO SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

√  Thủ Tục Vay Theo Sao Kê Tài Khoản Gồm:

  • Chứng minh nhân dân.
  • Sổ hộ khẩu
  • Sao kê tài khoản ngân hàng 04 tháng liên tục
  • Lưu ý, toàn bộ hồ sơ vay khách hàng cần phải có bản gốc. Để nhân viên tư vấn đối chiếu trực tiếp khi làm hồ sơ.