VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

ĐIỀU KIỆN VAY

  • Khách hàng là người đứng tên hóa đơn điện
  • Người đi vay có độ tuổi từ 20 đến không quá 60 tuổi.
  • Hóa đơn điện 3 tháng gần nhất phải trên 150 nghìn/ tháng.