VAY THEO CÀVẸT XE MÁY

ĐIỀU KIỆN VAY TÍN DỤNG THEO CÀVẸT XE MÁY
Độ tuổi vay từ 20 – 60 tuổi
Thu nhập hàng tháng trên 4 triệu đồng (Tổng thu nhập)

Ngoài ra khách hàng có thể vay theo các hình thức khác như:

Vay theo Bảo hiểm nhân thọ từ 10-70 triệu
Vay theo kinh doanh buôn bán từ 10-70 triệu
Vay theo lương từ 10 – 70 triệu
Vay theo hóa đơn tiền điện từ 10 – 50 triệu
Vay theo BHYT từ 10- 30 triệu
Vay theo sao kê tài khoản ngân hàng từ 10-60 triệu
Vay theo hóa đơn dịch vụ ( internet, trả sau, wifi, truyền hình số…) từ 10-50 triệu