VAY THEO BHYT

ĐIỀU KIỆN VAY TÍN DỤNG THEO BHYT

  • Độ tuổi vay từ 20 – 60 tuổi
  • Thu nhập hàng tháng trên 4 triệu đồng (Tổng thu nhập)
  • Có BHYT do công ty cấp
  • Sao kê lương/bảng lương/phiếu lương/xác nhận lương