VAY THEO BẢNG LƯƠNG

ĐIỀU KIỆN VAY TÍN DỤNG THEO BẢNG LƯƠNG
Độ tuổi vay từ 20 – 60 tuổi
Thu nhập hàng tháng trên 4 triệu đồng (Tổng thu nhập)
Có hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận công tác (nếu không có hợp đồng lao động)
Sao kê lương/bảng lương/phiếu lương/xác nhận lương